Thai Blind Info

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา

แอพนำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา

| 0 comments

ผู้พิการมักมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตแต่ปัจจุบันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือผู้พิการ และจากสถิติพบว่าจำนวนผู้พิการทางสายตาสูงเป็นอันดับต้นๆ ของสังคมและมีจำนวนมาก ขึ้นทุกปี และด้วยสาเหตุนี้ทำให้นักศึกษาทั้ง 3 คนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เลือกที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทำประโยชน์ให้แก่ สังคม

นักศึกษา 3 คนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าของผลงานแอพนำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา

นายคณาสิน แย้มนวล “น้องปอน” นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล “น้องแคท” และหัวหน้าทีม นายกฤตภาส ภักดีทศพล หรือ “น้องอิฐ” ได้กล่าวว่า ตอนทำโปรเจกจบปี 4 ต้องการนำงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงมองมาที่ผู้พิการซึ่งพบว่าผู้พิการทางสายตานั้นยังขาดเครื่องอำนวยความสะดวกที่สามารถลดความบกพร่องได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า “BAT” (blind assistive tool) ขึ้นมา

แอพพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางของผู้พิการทางสายตาภายในอาคาร โดยผู้พิการจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันนี้ผ่านทางสมาร์ตโฟนด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียงหรือท่าทาง ควบคู่กับการใส่รองเท้า pedometer ซึ่งเป็นรองเท้านับก้าวเดิน โดยไม่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในอาคาร และที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับทุกอาคารเพียงแค่เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนที่เตรียมไว้เท่านั้น

ทางด้านน้องปอน ได้กล่าวถึงระบบที่พัฒนาขึ้นว่า ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ซึ่งส่วนแรกคือ เว็บแอพพลิเคชัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลภายในอาคาร โดยต้องมีคนที่ดูแลเว็บหรือ admin ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาพ และตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละจุด แต่ละอาคารเพื่อนำมารวบรวมลงในเว็บแอพพลิเคชันและประมวลผลออกมาเป็นแผนที่โดยละเอียด ส่วนที่สองคือ รองเท้า pedometer หรือเครื่องนับก้าว ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวนก้าวการเดิน ซึ่งจะใช้ควบคู่กับส่วนสุดท้ายคือ แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ที่จะดึงข้อมูลจากเว็บมาใช้งานในการนำทาง

เมื่อผู้พิการทางสายตาต้องการใช้งานแอพพลิเคชันนี้ต้องสวมใส่รองเท้า pedometer สำหรับการนับก้าวเดินโดยเริ่มต้นแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์ จะสอบถามจุดหมายปลายทางของผู้ใช้งาน จากนั้นระบบจะโหลดข้อมูลแผนที่จากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บพร้อมเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดและนำทางไปยังปลายทางโดยใช้เสียง เช่น หมุนซ้าย หมุนขวา หรือเดินหน้า ซึ่งจุดเด่นของระบบคือสามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานได้โดยอาศัยเข็มทิศที่อยู่ในสมาร์ตโฟนและการก้าวเกินจาก pedometer

ส่วนน้องแคท กล่าวเสริมว่า แอพพลิเคชันนี้เป็นตัวช่วยนำทางภายในอาคารสำหรับผู้พิการทางสายตาได้ แต่เรื่องของสิ่งกีดขวาง สภาพพื้นผิวนั้นคงยังต้องอาศัยไม้เท้าช่วยอีกแรง แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องมีคนมาคอยบอกทางและผู้พิการทางสายตาเองก็จะรู้สึกดีที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่มากขึ้น

ส่วนแอพพลิเคชันนี้ได้มีการนำไปทดลองกับผู้พิการทางสายตาจริง โดยไปทดสอบที่อาคารมิวเซียมสยาม พบว่า แอพพลิเคชันนี้สามารถนำทางผู้พิการทางสายตาให้หยุดชมนิทรรศการส่วนที่จับต้องได้

ทั้งนี้น้องอิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชันนี้ ยังต้องแก้ไขจุดบกพร่องอีกเล็กน้อย เช่น ความคลาดเคลื่อนของจำนวนก้าว เป็นต้น แต่หากมีหน่วยงานหรือผู้สนใจอยากนำระบบนี้ไปใช้กับอาคารสำนักงานหรืออาคารที่มีผู้พิการทางสายตาอยู่ก็ยินดีที่จะแบ่งปันเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

อย่างไรก็ตาม น้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่น่าชื่นชมทั้งในเรื่องแนวคิดดีๆ และการนำความรู้มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยผลงาน BAT หรือ blind assistive tool นี้ ได้รับการยอมรับและผ่านเวทีการประกวดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาหลายเวที และล่าสุดกับ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ที่ผ่านมา

ขอบคุณเนื้อหาจาก: euraka ผ่าน TDDF