Thai Blind Info

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา

นวัตกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตาฝีมือคนไทย “Safety glass”

| 0 comments

ปกติแล้วคนพิการทางสายตาจะต้องใช้ไม้เท้า หรือสุนัขเพื่อนำทาง แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยามได้คิดค้นงานนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อทดแทนสิ่งเหล่านี้ เรียกว่า แว่นตาเพื่อความปลอดภัย เป็นหนึ่งในงานวิจัย ที่จะนำไปจัดแสดงในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปีนี้ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทีมวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย

นวัตกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา Safety glass แว่นตาเพื่อความปลอดภัย แท่งสีดำบริเวณขาแว่นตา คือ ตัวเซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ จากคลื่นสัญญาณอุนตร้าโซนิค เมื่อพบวัตถุขวางทางในระยะที่กำหนด แว่นตาจะส่งเสียงดังหรือสั่นเตือน ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อด้วยระบบควบคุมขนาดเล็กน้ำหนัก และใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาดเล็กเพียง 4 ก้อน ราคาลงทุนประมาณ 1,500 กว่าบาท

ทีมวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม คิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพราะต้องการช่วยเหลือผู้พิการ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยนำผลงานไปทดสอบใช้จริงกับผู้พิการทางสายตา ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาแล้ว และกำลังพัฒนาปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

แว่นตาเพื่อความปลอดภัย นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรม ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 24-28 สิงหาคมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือวช. ซึ่งต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ คิดค้นผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับประเทศ เพื่อให้เกิดงานวิจัยระดับชาติ ในทุกสาขา ทั้งงานวิจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ งานวิจัยสำหรับรองรับภัยพิบัติ งานวิจัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะงานงานวิจัยเพื่อการเกษตร ซึ่งยังเป็นที่ต้องการและจำเป็นมากที่สุดสำหรับประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เฉลี่ยปีละ 1-2 หมื่นล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1 -2 ของจีดีพี และเมื่อเทียบกับอาเซียน ไทยมีผลงานด้านวิจัย เป็นลำดับที่สองของอาเซียน รองจากสิงค์โปร์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3 ผ่าน เว็บ TDDF